CHAUFFØR KVALIFIKATIONSUDDANNELSE MED JOBGARANTI
Konflikthåndtering / kommunikation
Miljøkørsel / Ergonomi
Kundeservice
Færdselslovgivning
Taxilovgivningen
Befordring af sårlige grupper
Arbejdsret og vilkåre
Energi / passagervenlig kørsel
Minimum kørsel på vej
Førstehjålpskursus
Undervisningsmateriel
Jobgaranti efter aftale
Rapport, opfølgning, støtte og støtte især for Jobcentre og Kommune efter aftale
uddannelsescenter.info@gmail.com


Uddannelsen omfatter bl.a.:
Regler om erhvervsmæssig personbefordring
Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder
Vognmand/chaufførforholdet
Arbejdsmiljø
Miljøkørsel information
Informationsteknik
Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel
Befordring af handicappede og patientbetjening
Kommunikationsformer
Betalingsformer
Psykisk assistance
Taxilovgivning (gps, taxametre, kontrolapparater printere m.v.)
Særlige krav til taxien og dennes benyttelse
Taxameterkontrollanter
Standardvedtægten
Afregning
uddannelsescenter.info@gmail.com
Københavns Uddannelsescenter samarbejder med flere jobcentre og kommuner om taxiuddannelse til sine borgere  


Pris sendes pr anmodning: info@kbhkoereskole.dk
Alle priser er inkl. moms. (taxi undervisning er fritaget for moms)
Med forbehold for prisændringer og fejl.

Afbestillingsfrister:  
Førstehjælpskursus inden kl. 10:00, 10 hverdage før dagen
Klasseundervisning lektioner inden kl. 10:00, 2 hverdag før dagen
Digital prøve og praktisk prøve inden kl. 10:00, 14 hverdag før dagen
Køretimer med lærer inden kl. 10:00, 4 dage før aftalt køretime

Bemærk: Hvis afbestillingsfristerne eller betalingsfristerne ikke overholdes, skal betaling være ifølge de normale priser for aftalt lektion eller ydelse. Opmærksomheden henledes høfligst på, at der påløber gebyr på min. kr. 100 ved evt. rykkerbreve, idet rente i henhold til renteloven, forbeholdes fra forfaldsdag.
BIL
BIL MED TRAILER
GENERHVERV
TAXI TAXA
KURSUS
MOTORCYKEL
RUTINE PARKERING