PRISER TIL TAXI:

TAXI PRISER
Selvstudie teoriundervisning & rådgivning på skolen med ubegrænset internet adgang i 3 mdr. til undervisningssystem og utallige evaluerende billedprøver. 1500,00
Teori adgang, bykendskab, ruteplanlægning, lovgivning og motorteknik ubegrænset pr begyndt 3 mdr. / 13 uger 5990,00
Ekstra kørelektion til taxi 650,00
Teori taxi bog online 3 mdr 499,00
Pris pr køreprøve 4 lekt (plus 2 lekt for prøve udenfor København centrum)
Teknik bog til taxi 475,00
Internet online teoriprogram og billedprøver 3 mdr. 450,00
Kraks kort 575,00
Konsultation
Visitation i uddanelse til taxi erhvervskørekort
770,00

Kvalifikationskursus. Anmod om pris: info@kbhkoereskole.dk

Skriv en mail til: info@kbhkoereskole.dk og få yderligere info. Vi har hele uddannelsen til taxi erhvervskortet.  


TAXI UDDANNELSE MED JOBGARANTI
Teoriundervisning
Evaluerende teoriprøver
Erhvervskørekort
Minimum kørsel på vej
Politigebyr og booking
Ruteplanlægning
Bykendskab m.v.
Alm motorteknik
Lovstof
Førerkort
Undervisningsmateriel
Kvalifikationskursus
Rapport, opfølgning, støtte og støtte især for Jobcentre og Kommune
info@kbhkoereskole.dk


CHAUFFØR KVALIFIKATIONSKURSUS TIL TAXI
Regler om erhvervsmæssig personbefordring
Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder
Vognmand/chaufførforholdet
Arbejdsmiljø
Miljøkørsel information
Informationsteknik
Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel
Befordring af handicappede og patientbetjening
Konfliktafværgelse
Betalingsformer
Førstehjælp
Taxilovgivning (taxametre, kontrolapparater printere m.v.)
Særlige krav til taxien og dennes benyttelse
Taxameterkontrollanter
Standardvedtægten
Bestillingskontor
Afregning
info@kbhkoereskole.dk
Københavns Køreskole samarbejder med flere jobcentre og kommuner om taxiuddannelse til sine borgere  Alle priser er inkl. moms. (taxi undervisning er fritaget for moms)
Ret til prisændringer og fejl forbeholdes.

Afbestillingsfrister:  
Førstehjælpskursus inden kl. 10:00, 10 hverdage før dagen
Teoriprøve inden kl. 10:00, 10 hverdage før dagen
Praktisk køreprøve inden kl. 10:00, 10 hverdage før dagen
Køretimer med lærer inden kl. 10:00, 2 dage før aftalt køretime

Bemærk: Hvis afbestillingsfristerne eller betalingsfristerne ikke overholdes, skal betaling være ifølge de normale priser for aftalt lektion eller ydelse. Opmærksomheden henledes høfligst på, at der påløber gebyr på min. kr. 100 ved evt. rykkerbreve, idet rente i henhold til renteloven, forbeholdes fra forfaldsdag.

Betaling via bank overførsel:
BANK NORDIK. Reg. nr.: 6505 Konto nr.: 3050 464 864


BIL
BIL MED TRAILER
GENERHVERV
TAXI
TAXIVOGNMAND
MOTORCYKEL
RUTINE PARKERING